TRADISJONSRIK SPORTSUTØVELSE UTFØRT AV MUNTRE SPORTSENTUSIASTE

"Denne foreningen driver ikke skisporten slik som andre.

Denne har satt verdien av godt humør høyere enn det andre setter verdien av max pulsen."

- Ukjent journalist, kjent for sin innsikt i idrettsverdenen

Staven - oppsatt ved start ved Lokalet i Sørkedalen

Om oss

Foreningens medlemmer består av sjøfolk, forhenværende sjøfolk og skipsfartsinteresserte skientusiaster. Fra lovene kan en lese at

  • Formålet er å arbeide for medlemmenes legemlige utvikling og fremme av kameratskap.
  • Inntredelsesalder ikke skal være under 35 år.
  • Foreningens merke er en skistav med håndrem og trinse, og med tre blå ”H”-er på tvers av stavens lengderetning, mellom håndrem og trinse. Disse ”H”-ene symboliserer foreningens ideal; ”Han Hopper Høyest”.

Om tilblivelsen er følgende sakset fra protokollene:

«Den 8. februar 1915 møttes en del entusiastiske skiløpere, og etter en del idrettsbetonet diskusjon enedes man om å stifte en skiforening, som vesentlig skulde bestå av ‘seaminded’ løpere, eller som på en eller annen måte sto disses interesser nær. … og foreningen fikk navnet ‘Skiforeningen Den Sterke Stav’.  …Den 12. nov 1920 kl 11 ble, med skriftlig tillatelse fra Oslo Formandskap, vårt emblem ‘Den Sterke Stav’ opphengt i Storstua på Frognerseteren, på østre vegg.»

Denne hjemmesiden gjør «saker og ting» av foreningsmessig art tilgjengelig for alle medløperne i elektronisk form. Denne navnkunnige foreningens hjemmeside vil selvfølgelig også være av stor interesse for den øvrige skigående almuen i Norge, uansett foreningsmessig tilknytning.

For at hjemmesiden skal gi et særlig tiltalene inntrykk av  skiforeningen, har en valgt å beskrive en del historiske «spesielle» tildragelser før, under og etter våre møter og arrangementer på medlemmenes sider – og kun der! Av samme grunn er det helt bevisst at bilder og andre inntrykksskapende beskrivelser fra gjennomføringen av våre medløperes allehånde treningsleirer og -opplegg kun beskrives der.

Likevel vil bilder fra våre mange og særdeles vakre og glitrende arrangementer etter hvert bli presentert i en eller annen form på de ‘åpne’ sidene. 

Denne «plakaten» (over) henger på Skimuseet.

Kontakt

Denne posten går til Admiralsekretæren i Skiforeningen!