Lover, referater og slikt

"GJELDENDE, HISTORISKE, OPPDATERTE - NESTEN ALLTID!""

Viktige bestemmelser og prosedyrer

Velg et emnefelt under. Når emnet åpner seg kan du åpne og ev. laste ned det dokumentet du måtte ønske.

Dette er Den Sterke Stavs lover som gjelder i dag, vedtatt 21. oktober 2014.

Eldre versjoner av lovene finner du her:

Ved opptak av nye medløpere skal en bestemt prosedyre følges for hhv. enkelt kandidater eller flere samtidige. 

Det er to sett av prosedyrer og formaninger:

Her finner du  oppskriften på Stavens berømte suppe til bruk under skifestivalen. Den nødvendige doseringen for å beholde korrekt  Suppestyrke, som er godkjent av admiralforsamlingen, finner du her.

Sangen om Staven skrevet av Arthur Winje

I forbindelse med hver skifestival tildeles fortjente medløpere pokaler etter nærmere bestemte retningslinjer. De er beskrevet her.

Årsmeldinger og referater

Den første loven