Memorabilia

"VAKRE, HISTORISKE, 100% OPPDATERTE" (- sjeldent fenomen!)

Du kan slå av/pause musikken ved å trykke på de to parallelle stolpene rett under denne overskriften.

Memorabilia er et lånord i betydningen «ting verdt å huskes», som har sitt opphav i latinske memorabilia, «bemerkelsesverdige hendelser». Det brukes om suvenirer og minnegjenstander, men også minneverdige begivenheter eller erindringer.  Noen av «tingene verdt å huskes» er dokumentert som bilder, og noe som tekst. Derfor blir det litt «hummer og kanari» i måten å presentere det på.

Under  følger mer (eller mindre) minneverdige:

  • Avisutklipp m.m.
  • Brev 
  • Taler og sanger
  • Jubileumsskrift ved 100-års jubileet

Historiske brev

Minneverdige taler og sanger

En tale til Staven i 2002 (av Kai) og et kvad til Annan Knutsen fra 1962 (muligens av Ludvig Lystad). 

I tillegg en vise til Jokkum i 1920-årene, sang ved 2w5 års jubileet, samt en sang til «Stavens kvinner».

Talen ble fremført av æresmedlem og sjøkaptein Ragnar Wiik. Talen kan du lese ved å klikke her.

Talen ble fremført av den daværende President Gerhard. Talen var kort og konsis! Se den ved å klikke her.

Talen ble fremført av den daværende President Alex. Talen var kort og konsis! Se den ved å klikke her.

«Byssegutten», Ragnar Beck, tildelt Nålen for lang og tro tjeneste, lagde et «oriatorium» som han fremførte til stormende jubel under Skifestivalen i 2018. Oratoriet kan beskues ved å klikke her.

Admiralforsamlingen i 2019 ble begunstiget med et tilsvarende oratorium. Oriatoriet kan beundres ved å klikke her.

"Byssegutten" Ragnar Beck

Jubileumsskrift ved 100 års jubileet

Jubileumsskriftet ble utarbeidet av en stor komite, til fordeling blant Stavens medløpere og til inviterte gjester under festmiddagen i Peisestua i Frognerseterens hovedrestaurant.