På denne datoen avholdes Admiralforsamlingen 2021 på Lokalet, Sørkedalen, med start senest kl 1800.

 Innkallingen du finner du ved å klikke her! Liste over påmeldte finner du her!

Admiralsekretæren (til høyre på bildet – eller på «Opponentens» venstre side) har nå fått tilstrekkelig tid til å kvalitetssikre innkallingen, så det meste som står der er sikkert riktig!

SETT AV DAGEN! Hvis ikke kan det gå som for generalforsamlingen i 1947; «Fremmøte var ytterst tarvelig!»